نشنال اینترست: توافق ۲۵ ساله ایران و چین می‌تواند تغییردهنده بازی در خاورمیانه باشد

نشریه نشنال اینترست در مقاله‌ای در ارتباط با توافق اخیر امضاشده میان ایران و چین نوشته است برخی ناظران معتقدند این توافق می‌تواند تغییردهنده بازی در خاورمیانه باشد، به طوری که برای چین جای پای محکمی در منطقه، به زیان آمریکا فراهم می‌کند. همچنین این توافق اهرم فشار ایران در برابر دولت آمریکا در جریان احیای برجام را تقویت می‌دهد.

♦️ نشنال اینترست: توافق ۲۵ ساله ایران و چین می‌تواند تغییردهنده بازی در خاورمیانه باشد

 

🔹 نشریه نشنال اینترست در مقاله‌ای در ارتباط با توافق اخیر امضاشده میان ایران و چین نوشته است برخی ناظران معتقدند این توافق می‌تواند تغییردهنده بازی در خاورمیانه باشد، به طوری که برای چین جای پای محکمی در منطقه، به زیان آمریکا فراهم می‌کند. همچنین این توافق اهرم فشار ایران در برابر دولت آمریکا در جریان احیای برجام را تقویت می‌دهد.

🔹 طبق این مقاله، توافق اخیر به ایران این فرصت را می‌دهد که خود را از فشار اقتصادی و استراتژیک آمریکا و متحدانش و همچنین از محدودیت گسترش نفوذ سیاسی در خاورمیانه رها کند.

🔹 در این مقاله آمده است این توافق به «ابتکار کمربند و جاده» چین گره خورده است و این فرصت را برای این کشور فراهم می‌کند تا ایران را به صورت قوی‌تری به پروژه خود اضافه کند. همچنین این پیام را به آمریکا ارسال می‌کند که چین از ورود به حوزه‌های استراتژیک مدنظر آمریکا هراس ندارد.

منبع

(https://nationalinterest.org/feature/new-china-challenge-game-changing-strategic-agreement-iran-181730)

☘️ اندیشکده راهبردی تبیین🌿

▫️@Tabyincenter

ارسال دیدگاه