ارسال دعوتنامه هایی از بحرین برای گفتگو با قطر

🔹 وزارت خارجه بحرین اعلام کرد که دو دعوتنامه با هدف حل و فصل مسائل برجسته برای دولت قطر ارسال کرده است. در این بیانیه با تاکید بر امیدواری منامه به در نظر گرفتن اتحاد مردم خلیج فارس از سوی دوحه تصریح شده که این دعوتنامه‌ها در راستای عمل به تعهدات بیانیه اجلاس العولا ارسال شده است.

♦️ ارسال دعوتنامه هایی از بحرین برای گفتگو با قطر

🔹 وزارت خارجه بحرین اعلام کرد که دو دعوتنامه با هدف حل و فصل مسائل برجسته برای دولت قطر ارسال کرده است. در این بیانیه با تاکید بر امیدواری منامه به در نظر گرفتن اتحاد مردم خلیج فارس از سوی دوحه تصریح شده که این دعوتنامه‌ها در راستای عمل به تعهدات بیانیه اجلاس العولا ارسال شده است.

🔹 وزارت خارجه بحرین به نقل از عبداللطیف الزیانی وزیرخارجه این کشور گفته است هدف ارسال دعوتنامه‌ها این بوده که قطر هیأتی را برای مذاکرات دوجانبه به منظور حل و فصل مسائل برجسته بین دو طرف به بحرین بفرستد.

🔹 بحرین در فوریه گذشته مدعی شد که اولین دعوتنامه را برای گفتگو به قطر فرستاده اما جوابی دریافت ننموده است. به استثنای بحرین، کشورهای تحریم کننده قطر روابط تجاری و سفر خود را با دوحه برقرار کرده‌اند.

منبع

https://www.almayadeen.net/news/politics/1489890/

☘️ اندیشکده راهبردی تبیین🌿

@Tabyincenter

ارسال دیدگاه