سیاست خارجی آمریکا پس از استقرار جو بایدن

از آغاز ریاست‌جمهوری جو بایدن، شاهد تغییر برخی سیاست‌های خارجی آمریکا و تداوم برخی دیگر بوده‌ایم اما چین همچنان اولویت نخست سیاست خارجی این کشور است.

آمریکا در سال 1399

سال 1399 برای آمریکا در عرصه داخلی سال بروز همزمان بحران‌های متعدد بود. شیوع ویروس کرونا، رکود اقتصادی، بیکاری میلیونها نفر و همچنین گسترش اعتراضات ضد نژادپرستی، جامعه و دولت آمریکا را با انباشت بحران‌ها مواجه ساخت.

دوران پسا‌آمریکا؛ واقعیت یا سراب؟

وقوع دوران پساآمریکا انکارناپذیر است و تحلیلگران و سیاستمداران بیش از اثبات این موضوع، باید این تغییر راهبردی را درک و فهم کرده و معادلات و روندهای کلان آن را شناسایی کنند.

راهبرد جدید آمریکا در مسأله فلسطین

اندیشکده مرکز امنیت نوین آمریکا در گزارشی سعی کرده ضمن آسیب‌شناسی اقدام‌های قبلی، راهبرد جدیدی در چارچوب ایده «دو دولت»، برای مسأله فلسطین به دولت آمریکا توصیه کند.

1 2 3 54