بحرین در سال 96؛ روندها و رویدادها

بحرین در حالی سال 96 را به پایان رساند که خط سرکوب معترضان هم‌چنان از سوی رژیم آل‌خلیفه دنبال می‌شود.

بحرین، دومینوی سقوط محافظه‌کاری

حضور ترامپ در کسوت رئیس جمهور امریکا بازگشت سیاست خارجی آمریکا به موازنه سازی در برابر کشورهای مخالف بدون توجه به محتوای سیاسی کشورهای متحد است. این امر موجب توجه ترامپ به عربستان شده که تأثیر این امر در تشدید سرکوب انقلابیون بحرین موثر بوده است. با توجه به رویکرد ترامپ در منطقه می‌توان منتظر گسترش تنش‌ها در ماه‌های آینده در غرب آسیا بود.حضور ترامپ در کسوت رئیس جمهور امریکا بازگشت سیاست خارجی آمریکا به موازنه سازی در برابر کشورهای مخالف بدون توجه به محتوای سیاسی کشورهای متحد است. این امر موجب توجه ترامپ به عربستان شده که تأثیر این امر در تشدید سرکوب انقلابیون بحرین موثر بوده است. با توجه به رویکرد ترامپ در منطقه می‌توان منتظر گسترش تنش‌ها در ماه‌های آینده در غرب آسیا بود.

بحرین در سال 95؛ رویدادها و روندها

بحرین در سال 95؛ رویدادها و روندها

اندیشکده راهبردی تبیین هم‌چون سال 94، تلاش کرده است تا تحولات مهم کشورهای منطقه در سال 95 را به صورت تحلیلی، مرور و دورنمای احتمالی سال 96 را بیان نماید. امید است این گزارش‌ها در فهم تحولات کشورهای منطقه، برای مخاطبان مفید واقع شود.

امکان‌سنجی موفقیت عملیات مسلحانه در تحولات بحرین پس از 2011

امکان‌سنجی موفقیت عملیات مسلحانه در تحولات بحرین پس از 2011

آیا اتخاذ رویکرد مسلحانه در مبارزه با رژیم آل‌‌خلیفه، در جغرافیای بحرین قابل تحقق است و می‌تواند دستاوردهایی برای مردم بحرین داشته باشد یا خیر؟

1 2