ترکیه پسا غربی اردوغان

هرچند آمریکا دیگر نمی تواند جریانِ تاریخ را عوض کرده و بار دیگر ترکیه را به اردوگاه غرب و اروپا بازگرداند ولی واشنگتن همچنان قادر است روابطی اثرگذار با ترکیه ای که وارد عصرِ پسا غربی شده است برقرار نماید.

حضور نظامی  فزاینده ترکیه در اقلیم کردستان عراق

تهاجمات مستمر ترکیه در اقلیم کردستان عراق بخشی از استراتژی گسترده‌تر منطقه‌ای و توسعه‌طلبی این کشور و سیاستی است که کردستان عراق باید درازمدت با آن دست‌وپنجه نرم کند.

ترکیه در سال 1400؛ رویدادها و روندها

اردوغان در سال پیش رو یک انتخابات سرنوشت‌ساز را پیش رو دارد که تمام تلاش خود را معطوف به پیروزی در آن خواهد ساخت. این تلاش برای دستیابی مجدد قدرت، می‌تواند بحران‌های دولت ترکیه را هم‌افزا و پیچیده‌تر سازد.

من و تو ما می‌شویم: اردوغان و همگرایی جهان‌بینی ترکیه

مشکلات موجود در روابط آمریکا و ترکیه احتمالاً ادامه خواهد داشت و بعید است که این مشکلات منحصر به دولت اردوغان باشد.

1 2 3 24