راهبرد آمریکا در قبال ایران پس از خروج از منطقه غرب آسیا

رویدادهای اخیر اطراف مرزهای کشور این پرسش را ایجاد می‌کند که آیا این حجم از تهدیدات فزاینده به شکلی طبیعی به وجود آمده یا محصول طراحی یک اتاق فکر واحد با هدف تضعیف ایران است.

رویارویی ایران و آمریکا در دریای عمان؛ روایت‌ها و پیامدها

یادداشت حاضر به بررسی روایت‌های گوناگون از رویارویی ایران و آمریکا در دریای عمان و اهداف و پیامدهای طرفین این ماجرا پرداخته است.

ارزیابی تغییر موازنه قوا در غرب آسیا

رهبر معظم انقلاب در سخنرانی‌ اخیر خود  به تغییر موازنه قوا در غرب آسیا به نفع اسلام اشاره کرده‌اند. این یادداشت به تحلیل این موضوع با تمرکز بر تحولات چند دهه اخیر نظام بین الملل پرداخته است.

یک‌سال پس از ترور فرودگاه بغداد؛ گسست یا تداوم در سیاست منطقه‌ای ایران؟

پرسش مهمی که اکنون و پس از گذشت یک سال از ترور فرودگاه بغداد می‌توان طرح کرد این است که آیا سیاست‌های منطقه‌ای ایران نسبت به دوره پیشاترور تغییر محسوس و رادیکالی داشته است؟

1 2 3 21