تکامل استراتژی روسیه در قبال رژیم صهیونیستی

اندیشکده «واشنگتن برای خاورنزدیک» در گزارش بلندی به مرور روابط روسیه و رژیم صهیونیستی در دوران یلتسین و پوتین پرداخته است.

هیچ کس نظم جهانی کنونی را نمی‌خواهد

شیوشانکار منون مشاور امنیت ملی نخست‌وزیر هند طی سال‌های 2010 تا 2014 در یادداشتی منتشرشده در فارن‌افرز به بررسی موضع قدرت‌های جهانی نسبت به نظم بین‌المللی در جهان در حال گذار کنونی پرداخته است.

تأثیر بحران اوکراین بر سیاست خارجی ایران

حمله روسیه به اوکراین، روابط خارجی بسیاری از دولت‌ها را متأثر ساخته و تبعاتی در آینده به جای خواهد گذاشت. این مقاله درصدد ارزیابی تأثیرات نبرد اوکراین بر سیاست خارجی ایران است.

سیاست خارجی روسیه در سال 1400، رویدادها و روندها

این یادداشت به بررسی مهم‌ترین رویدادها و روندهای سیاست خارجی روسیه در سال جاری پرداخته و سعی خواهد داشت چشم‌اندازی از سال آتی ارائه دهد.

1 2 3 17