نظم جدید بین‌المللی و گام دوم انقلاب

تلاش این مقاله، بررسی آراء صاحب نظران درخصوص تغییرات نظام بین‌الملل و تطبیق آن با مفاهیم موجود در بیانیه گام دوم و دیگر بیانات رهبر معظم انقلاب است.

آیا تمدن غرب در مسیر افول است؟

با بررسی آراء اندیشمندان درخصوص انحطاط تمدن‌ها می‌توان دریافت که تمدن غرب، اکنون بیش از هر زمان دیگری به سمت سقوط پیش می‌رود.

تکنولوژی اینترنت نسل پنجم؛ بستر جدید رقابت‌های جهانی

تکنولوژی اینترنت نسل پنجم صرفاً موضوعی مرتبط با حوزه فناوری نبوده و بیشتر مسئله‌ای سیاسی و امنیتی مرتبط با رقابت‌های کلان قدرت‌های جهانی است.

نقش‌آفرینی داعش در فضای سایبری و پیامدهای آن بر امنیت ملی ج.ا.ایران

نوشتار پیش‌رو درصدد است نقش‌آفرینی گروه تروریستی داعش و ابزارهای مورد استفاده این گروه در فضای سایبری را بررسی کند و درنهایت به پیامدهای آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران بپردازد.

1 2