دیپلماسی اقتصادی و سیاست خارجی

سیاست خارجی علاوه بر اینکه از دیپلماسی اقتصادی بعنوان یک ابزار بهره می برد، زمینه ای را نیز فراهم می کند که این نوع از دیپلماسی بتواند ظهور و بروز پیدا کرده و شکوفا شود.

درک صحیح از جهانی‌زدایی

جوزف ‌استیگلیتز، برنده جایزه نوبل اقتصاد و رئیس اسبق شورای مشاوران اقتصادی رییس‌جمهور آمریکا در یادداشتی منتشر شده در پراجکت‌سیندیکیت به اهمیت مدیریت مناسب روند جهانی‌زدایی و انتقاد از نشست داووس پرداخته است.

ضرورت تغییر نگاه در پیشبرد دیپلماسی اقتصادی

دکتر حسین قریبی سفیر ایران در برزیل معتقد است تمامی نهادهای مرتبط می‌توانند در پیشبرد دیپلماسی اقتصادی نقش ایفا کنند اما اولویت نخست باید تغییر نگاه و رفتار باشد.