اقتدار در روابط بین‌الملل؛ توصیه هایی برای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

اقتدار در سیاست خارجی محصول فرصت‌یابی از فرآیندهای چندجانبه، اطمینان‌بخش و مفاهمه‌ای است.

مهندسی افکار – دیپلماسی عمومی آمریکا در برخورد با جمهوری اسلامی ایران

نوشتار حاضر به معرفی اجمالی کتاب مهندسی افکار - دیپلماسی عمومی آمریکا در برخورد با جمهوری اسلامی ایران پرداخته و می‌تواند تصویر مناسبی از الگوی رفتاری آمریکا در قبال افکار عمومی ایران ارائه دهد.

دولت انقلابی و جغرافیای مقاومت در گام دوم انقلاب اسلامی

در این پژوهش تلاش شده است با بهره‌مندی از بیانات مقام معظم رهبری و دیگر منابع به راهکارهای عملی تقویت محور مقاومت در دولت کنونی و گام دوم انقلاب پرداخته شود.

غلبه نرم‌افزاری ایران بر حضور آمریکا در عراق؛ الزامات و راهکارها

توجه به قدرت‌ نرم جمهوری اسلامی ایران در عراق، مستلزم بازنگری در برخی رویکردها و راهبردهاست که این یادداشت به این موضوع می‌پردازد.

1 2