ایران و ارتباطات اربعینی؛ اهداف و الزامات

در ارتباط گیری با همه مخاطبین مهمترین مسئله ایجاد ارتباط قلبی است نه تغییر در اندیشه های آنان. اگر ارتباط قلبی و مودت آمیز ایجاد شد زمینه برای گفتگو هم مهیا می شود وگرنه نباید وارد این عرصه شد.

چند نکته درباره تنش‌های فزاینده در عراق

 واقعیت صحنه سیاسی عراق فعلاً شکاف‌های فزاینده و تکثر بدون ظرفیت اجماع‌سازی است؛ هم در سطح ساختار و هم در سطح کارگزار چندان ظرفیت بن‌بست‌شکنی و انسدادزدایی از نظام سیاسی عراق وجود ندارد.

حضور نظامی  فزاینده ترکیه در اقلیم کردستان عراق

تهاجمات مستمر ترکیه در اقلیم کردستان عراق بخشی از استراتژی گسترده‌تر منطقه‌ای و توسعه‌طلبی این کشور و سیاستی است که کردستان عراق باید درازمدت با آن دست‌وپنجه نرم کند.

عراق در سال 1400 ؛ رویدادها و روندها

انتخابات زودهنگام پارلمانی در عراق بر فضای سیاسی این کشور در سال 1400 اثرات قابل توجهی گذاشت. همچنین خروج نیروهای آمریکایی و راهبردهای عراق در سیاست خارجی ازجمله تحولات مهم سال 1400 بود.

1 2 3 45