اجماع دوحزبی در آمریکا در قبال ایران؛ دلایل و کارکردها

اجماع دو حزبی در آمریکا در قبال ایران ریشه‌هایی تاریخی دارد و در طی زمان نهادینه شده است.

یک عملیات و چند پرسش

اگرچه دوران رهبری الظواهری به‌ویژه پس از تشکیل هیئت تحریرالشام و افول قدرت القاعده در سوریه را دوران ضعف این سازمان می‌دانند، اما به نظر می‌رسد پایان الظواهری به معنای پایان تفکر سلفی جهادی نیست.

اهداف سفر رئیس‌جمهور آمریکا به غرب آسیا

 به نظر می‌رسد تعهد به امنیت اسرائیل، ورود عربستان به پروژه عادی‌سازی، تشدید فشار بر ایران و مدیریت بازار نفت از مهم‌ترین اهداف سفر منطقه‌ای رئیس‌جمهور آمریکا به غرب آسیا باشد.

راهبرد آمریکا نسبت به ایران بر اساس اسناد امنیت ملی

این یادداشت می‌کوشد بر مبنای اسناد امنیت ملی دولت‌های آمریکا پس از پیروزی انقلاب، راهبرد ایالات متحده درباره ایران را مورد ارزیابی قرار بدهد.

1 2 3 114