آشفتگی در اردوگاه دموکرات‌ها؛ چه کسانی سودای جانشینی بایدن را در سر می‌پرورانند؟

در حالی که بایدن همچنان بر ادامه حضور قدرتمند در عرصه انتخابات تاکید دارد، زمزمه‌های مخالفت با وی در میان طیف‌هایی از سیاست‌مداران و هواداران حزب دموکرات شدت گرفته و نام‌های مختلفی نیز به‌عنوان جایگزین‌های احتمالی او مطرح شده است.

آینده سیاسی دونالد ترامپ

تحرکات ترامپ پس از خروج از کاخ سفید نشان داده است که او تلاش دارد خود را در فضای سیاسی و رسانه‌ای آمریکا زنده نگه دارد.

آمریکا در سال 1400؛ رویدادها و روندها

در این مقاله سعی شده است برخی از مهمترین رویدادهای تأثیرگذار بر سیاست داخلی و خارجی آمریکا بررسی شده و روند تحولات مورد ارزیابی قرار گیرد.

آمریکا در سال 1399

سال 1399 برای آمریکا در عرصه داخلی سال بروز همزمان بحران‌های متعدد بود. شیوع ویروس کرونا، رکود اقتصادی، بیکاری میلیونها نفر و همچنین گسترش اعتراضات ضد نژادپرستی، جامعه و دولت آمریکا را با انباشت بحران‌ها مواجه ساخت.

1 2 3