روابط با قطر و ضرورت توجه به دیپلماسی اقتصادی کارآمد

گسترش روابط اقتصادی با همسایگان هدف‌گذاری قابل تحققی به نظر می‌رسد که البته یکی از شروط آن اتخاذ دیپلماسی اقتصادی کارآمد است.

توافق آشتی قطر و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس؛ ابعاد و پیامدها

توافق آشتی قطر با کشورهای محاصرکننده آن هم در مقطع زمانی خاص وقوع آن، پرسش ها و ابهاماتی درباره طراحان اصلی و پشت پرده آن مطرح می کند که پاسخ به آن نیازمند شناخت انگیزه ها و اهداف این طراحان است.

ائتلاف ترکیه و قطر؛ ابعاد و پیامدها

تقویت ائتلاف دوحه-آنکارا را می‌توان یکی از پیامدهای مهم بحران خلیج فارس دانست که با برخورداری از ابزارهای لازم و بازیگری هوشمندانه، فرصت‌ها و چالش‌هایی را برای بازیگران مختلف فراهم آورده است.

احتمال لغو محاصره قطر و تأثیر آن بر آینده روابط دوحه با طرف‌های منطقه‌ای

احتمال لغو محاصره قطر از سوی عربستان و متحدین آن با توجه به عدم تحقق اهداف و شروط رفع محاصره، دارای تأثیرات مهمی بر روابط دوحه با طرف‌های منطقه‌ای خواهد بود.

1 2 3 6