نگاهی تحلیلی به دستاوردها و پیامدهای سفر رئیس جمهور به پاکستان

گسترش روابط اقتصادی، سیاسی، امنیتی و فرهنگی با پاکستان از اولویت‌های مهم دولت سیزدهم در چارچوب سیاست همسایگی است؛ با‌این‌حال، در این رابطه موانعی از جمله تحریم‌های یکجانبه ایالات‌متحده، وابستگی اقتصادی پاکستان به کشورهای عربی و زیرساخت‌های ضعیف در مرز دو کشور وجود دارد.

سقوط دولت در پاکستان؛ پیام‌ها و پیامدها

پس از استقرار طالبان در افغانستان، برکناری عمران‌خان و نخست‌وزیری شهباز شریف در پاکستان دومین مسئله حائز اهمیت در مرزهای شرقی ایران است که می‌تواند چالش‌های امنیتی برای تهران به دنبال داشته باشد.

پاکستان در سال 1398؛ روندها و رویدادها

نوشتار پیش‌رو با بررسی تحولات داخلی و خارجی پاکستان در سال 1398، مروری بر مهم‌ترین رویدادها و روندهای این کشور در سال گذشته خواهد داشت.

1 2 3 4