سقوط دولت در پاکستان؛ پیام‌ها و پیامدها

پس از استقرار طالبان در افغانستان، برکناری عمران‌خان و نخست‌وزیری شهباز شریف در پاکستان دومین مسئله حائز اهمیت در مرزهای شرقی ایران است که می‌تواند چالش‌های امنیتی برای تهران به دنبال داشته باشد.

پاکستان در سال 1398؛ روندها و رویدادها

نوشتار پیش‌رو با بررسی تحولات داخلی و خارجی پاکستان در سال 1398، مروری بر مهم‌ترین رویدادها و روندهای این کشور در سال گذشته خواهد داشت.

مسئله کشمیر؛ تنش در روابط هند و پاکستان

نخست‌وزیر هند لایحه‌ای را به مجلس برده که مطابق آن، بخش شرقی جامو و کشمیر موسوم به «لادخ» که اکثریت بودایی در آن سکونت دارند، از آن جدا خواهد شد. این تصمیم پیامدهای مهمی در روابط هند و پاکستان به دنبال خواهد داشت.

1 2 3 4