منافع راهبردی چین و روسیه از عملیات طوفان الاقصی

 چین و روسیه از مهم‌ترین برندگان عملیات طوفان الاقصی هستند. هر دو برای کسب رهبری کشورهای جنوب یا در حال توسعه تلاش می‌کنند و جنگ غزه فرصتی فراهم کرده است تا آن‌ها قابلیت خود در این زمینه را نشان دهند.

تأثیر جنگ اوکراین بر سیاست خارجی چین

نبرد اوکراین، فراتر از یک جنگ دوجانبه، تأثیراتی جدی بر رقابت‌های قدرت‌های جهانی دارد. از این منظر، این یادداشت سعی دارد تأثیرات این منازعه بر سیاست خارجی چین را در چند محور ارزیابی نماید.

عملیاتی‌سازی پیمان کوآد

مرکز امنیت نوین آمریکا در گزارش مبسوطی به بررسی چگونگی تقویت و پیاده‌سازی پیمان چهارجانبه کوآد میان آمریکا، هند، ژاپن و استرالیا پرداخته است.

تروریسم در آسیا-اقیانوسیه

در این مقاله به بررسی حملات تروریستی انجام شده در منطقه آسیا-اقیانوسیه در طی سال‌های 2019 تا 2020  پرداخته شده و نهایتاً تحلیلی کلی از وضعیت تروریسم در  این منطقه و آینده آن به عمل آمده است.

1 2 3 12