تغییر در نظم بین‌الملل

به نظر می‌رسد با توجه به تضعیف قدرت ایالات‌متحده از یکسو و وضعیت کنونی توزیع قدرت در سطح جهانی و همچنین عدم شکل‌گیری دیدگاه‌های بدیل‌ سیاسی، اقتصادی و فرهنگی از سوی دیگر شاهد یک دوره طولانی گذار باشیم.

وحدت جهان اسلام؛ موانع و راهکارها

با وجود تضادهای ایدئولوژیک و شکاف منافع بازیگران، نیل به همگرایی جهان اسلام چندان آسان نیست. برداشتن گام‌های تدریجی در عرصه‌های فرهنگی و اقتصادی اما می‌تواند به گفت‌وگوهایی برای برطرف کردن دغدغه‌های سیاسی و امنیتی منتهی گردد.

به استقبال نظم نوین و دلالت‌های آن برای ایران

روابط قدرت‌های جهانی به نظر می‌رسد همچنان ترکیبی از منازعه و همکاری است. در پویش‌های امنیتی غرب آسیا، آمریکا همچنان مهم‌ترین بازیگر فرامنطقه‌ای محسوب می‌شود، اما نقش و جایگاه واشنگتن نسبت به دهه 1990 افول داشته است.

فرقه‌گرایی و ایدئولوژی؛ نمونه‌های ایران و عربستان

اختلافات جدی ایران و عربستان که در سال‌های اخیر شکل جنگ سرد به خود گرفت، معلول عوامل و ریشه‌های تاریخی بوده که موجب تنش میان این دو کشور شده و شناخت آن ضروری است.

1 2 3 4