آشفتگی در اردوگاه دموکرات‌ها؛ چه کسانی سودای جانشینی بایدن را در سر می‌پرورانند؟

در حالی که بایدن همچنان بر ادامه حضور قدرتمند در عرصه انتخابات تاکید دارد، زمزمه‌های مخالفت با وی در میان طیف‌هایی از سیاست‌مداران و هواداران حزب دموکرات شدت گرفته و نام‌های مختلفی نیز به‌عنوان جایگزین‌های احتمالی او مطرح شده است.

راه‌آهن شلمچه – بصره؛ گام نخست کریدور ایران-مدیترانه

احداث راه‌آهن شلمچه- بصره می‌تواند کریدورهای بین‌المللی را از طریق دو مسیر شمال شرق ایران (گذرگاه‌های اینچه‌برون و سرخس) و جنوب شرق ایران (چابهار و سایر بنادر جنوبی ایران) به دریای مدیترانه متصل نماید و جایگاه ژئوپلتیک ایران را در عرصه بین‌المللی به طور قابل‌توجه ارتقاء بخشد.

طرح‌های پیشران روابط خارجی ایران در دولت سیزدهم

 «سیاست متوازن هوشمند» دولت سیزدهم در عرصه روابط خارجی، که شامل مولفه‌هایی نظیر نگاه به شرق، سیاست همسایگی و در نهایت تمرکز بر دیپلماسی اقتصادی بود، عموماً از طریق طرح‌های پیشران در روابط دوجانبه و چندجانبه دنبال شد.

1 2 3 559