توقف مذاکرات هسته‌ای؛ دلایل و روندها

گفتگوهای ایران با دیگر اعضای برجام در وین از اسفند 1400 به حالت تعلیق درآمده و تلاش‌ها برای تداوم آن، تاکنون نتیجه‌ای نداشته است.

سال 1400، میدان دیپلماسی

اندیشکده راهبردی تبیین به سیاق سال‌های گذشته، گزارش سالانه گروه بحران درباره ایران را ترجمه کرده و مورد ارزیابی قرار داده است.

تأثیر تحریم‌های غیرهسته‌ای بر انتفاع اقتصادی از برجام

این یادداشت به ارزیابی تأثیر مهم‌ترین تحریم‌های غیرهسته‌ای وضع‌شده پس از اجرای برجام مانند کاتسا و تحریم سپاه پاسداران پرداخته و تأثیر آن بر منافع اقتصادی ایران در توافق هسته‌ای را بررسی می‌کند.

پتانسیل هسته‌ای ایران را می‌توان کاهش داد، اما نمی‌توان از بین برد

تارنمای آمریکایی «بولتن دانشمندان هسته‌ای» در مقاله‌ای[1] به قلم جان ولفستال[2]، به اهمیت احیای توافق هسته‌ای در مقطع کنونی پرداخته است.

1 2 3 28