موافقت‌نامه ده ساله و خطر امنیتی شدن بندر چابهار

 سرمایه‌گذاری هند باعث توسعه امکانات بندری در چابهار می‌شود و تبدیل چابهار به یک بندر بین‌المللی با اتصال هند به کشورهای آسیای مرکزی و در مرحله بعدی اتصال به کشورهای قفقاز در قالب کریدور بین‌المللی شمال- جنوب را تسهیل می‌کند.

موافقین بحث رابطه با امریکا

در قرنی که گمان می‏رفت هرگونه انقلاب و یا حتی هر حرکت اجتماعی باید در چهارچوب ایدئولوژی‌ها و الگوهای متعارف غربی و کاپیتالیستی و یا سوسیالیستی صورت گیرد، انقلاب اسلامی با هنجارهای فرهنگی و سیاسیِ نوینی که در جهان معاصر هنوز ناشناخته و غریب می‏نمود، ضمن ساقط کردن نظام چند هزارساله شاهنشاهی، موجودیت نظام نوینی به نام «جمهوری اسلامی» را در جهان اعلام داشت.

تغییرات بودجه نظامی آمریکا در ادوار مختلف

ایالات متحده، پس از جنگ جهانی دوم به عنوان یک قدرت جهانی ظهور یافت که تلاش داشت در رقابت با شوروری، ایدئولوژی لیبرالیستی خود در عرصه اقتصاد، سیاست و فرهنگ را در سطح جهان گسترش دهد. این رقابت ایدئولوژیک، زمینه‌ساز جنگ سرد و بلوک‌بندی در سطح بین‌المللی گردید که یکی از محورهای اصلی آن، رقابت تسلیحاتی و بالا بردن میزان بودجه نظامی آمریکا بوده است.

انزوا در حیاط خلوت

آمریکای لاتین همواره در سیاست خارجی آمریکا جایگاه ویژه‌ای داشته است به طوری که حتی طبق دکترین مونروئه - که در اصل بیانیه‌ای برای انزوای ایالات متحده بود - قاره‌ی آمریکا جزء منافع این کشور تلقی گردید.