جنگ حماس و رژیم صهیونیستی؛ پایانی قریب‌الوقوع ؟

با آغاز عملیات طوفان الاقصی، جنگی تمام‌عیار بین نیروهای مقاومت و رژیم صهیونیستی شکل گرفت که تا به امروز ادامه دارد و این پیش‌بینی وجود دارد که این جنگ با توجه به فرسایشی بودن آن تا ماه‌ها بعد به طول بیانجامد.

تحلیل روزنامه اسرائیلی از راهبرد منطقه‌ای ایران 

روزنامه تایمز اسرائیل در تحلیلی نوشته است آمریکا روز شنبه خبر داد که در حال گسیل یک زیردریایی هسته‌ای به خلیج فارس است که پیش از این از کانال سوئز عبور کرده است. چنین اعلامیه‌ای که همراه با مسیر و مکان نهایی زیردریایی بود یک حرکت حساب‌شده از سوی آمریکا حساب می‌شود. آمریکا در حال ارزیابی وضعیت ایران و شبکه نیروهای شیعه آن در سراسر منطقه است.

1 2 3 106