فرقه‌گرایی و ایدئولوژی؛ نمونه‌های ایران و عربستان

اختلافات جدی ایران و عربستان که در سال‌های اخیر شکل جنگ سرد به خود گرفت، معلول عوامل و ریشه‌های تاریخی بوده که موجب تنش میان این دو کشور شده و شناخت آن ضروری است.

همکاری راهبردی ایران و چین و مطلوبیت کشورهای حاشیه جنوبی خلیج‌فارس

برنامه همکاری جامع راهبردی ایران و چین با مخالفت و استقبال زیادی مواجه شده است که در این نوشتار به اختصار دلایل و همچنین پیامدهای آن برای کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس بررسی می‌شود.

اصلاحات اجتماعی بن سلمان، چشم‌انداز، چالش‌ها و مشکلات

نوشتار حاضر به بررسی اصلاحات بن‌سلمان و چالش‌های پیش‌روی آن می‌پردازد که با اهدافی همچون جلب حمایت مردمی در رقابت‌های پیچیده منطقه‌ای، زمینه‌سازی برای معرفی خود به‌عنوان پادشاهی روشنفکر و تبرئه خود و حکام سعودی از اتهامات حقوق بشری آغاز شد.

پادشاهی عربستان؛ آرزوی دست یافتنی بن‌سلمان

هم‌زمان با دست‌گیری تعدادی از مهم‌ترین شاه‌زادگان سعودی توسط بن‌سلمان به بهانه طراحی کودتا، ولیعهد جوان در پی آن است که به واسطه بهره‌گیری از حضور و مشروعیت پدرش، قدرت و پادشاهی خود را تثبیت نماید.

1 2 3 9