وضعیت سنجی پروژه‌های اتصال ریلی عراق به کشورهای همسایه

توافق سران اردن، عراق و مصر برای اتصال راه‌آهن میان سه کشور یک رویداد مهم  است که در صورت اجرایی شدن می‌تواند تاثیرات ژئوپلیتیک  قابل‌توجهی در منطقه ایجاد کند. 

1 2 3 51