لیست کابینه جدید لبنان

پس از چندین ماه کش و قوس، بالاخره کابینه تمام سلام نخست وزیر لبنان معرفی شد. در جدولی که در بخش «پیوستها» قابل دریافت است، به طور اجمالی، نام، سمت، سن، گرایش سیاسی و مذهب هریک از وزیران کابینه‌ی جدید را به نقل از روزنامه‌ی لبنانی السفیر معرفی نموده‌ایم.

پس از چندین ماه کش و قوس، بالاخره کابینه تمام سلام نخست وزیر لبنان معرفی شد. در جدولی که در بخش «پیوستها» قابل دریافت است، به طور اجمالی، نام، سمت، سن، گرایش سیاسی و مذهب هریک از وزیران کابینه‌ی جدید را به نقل از روزنامه‌ی لبنانی السفیر معرفی نموده‌ایم.

ارسال دیدگاه