سناتور مک کین: ترامپ در حال تبدیل شدن به یک دیکتاتور است

سناتور مک کین گفت: ترامپ در حال تبدیل شدن به یک دیکتاتور است!

⚔ با افزایش اختلاف ها در واشنگتون؛ سناتور مک کین گفت: ترامپ در حال تبدیل شدن به یک دیکتاتور است.

 

***

• عضویت در کانال اندیشکده راهبردی تبیین:

https://telegram.me/joinchat/BG7BhTvAH-fc1CjjeSCo4g

ارسال دیدگاه