اجبار عربستان برای ورود به مذاکره با تهران!

تریتا پارسی، سرکرده حلقه نایاک، در حساب توئیتر خود از مجبور شدن عربستان برای ورود به مذاکره با تهران نوشت!

⚫️تریتا پارسی، سرکرده حلقه نایاک، در حساب توئیتر خود از مجبور شدن عربستان برای ورود به مذاکره با تهران نوشت!

 

***

• عضویت در کانال اندیشکده راهبردی تبیین:

https://telegram.me/joinchat/BG7BhTvAH-fc1CjjeSCo4g

ارسال دیدگاه