تلگرام/ رسانه های امریکایی: احتمال خروج امریکا از برجام…

واشنگتون تایمز:60روز بعداز تصمیم ترامپ، کنگره هنوز به تصمیم جدی در مورد ایران نرسیده است/مارک دوبوویتز:ناامیدی ترامپ از عدم همراهی کنگره و اروپا در تغییر برجام ممکن است باعث شود او از برجام خارج شود
واشنگتون تایمز:60روز بعداز تصمیم ترامپ، کنگره هنوز به تصمیم جدی در مورد ایران نرسیده است/مارک دوبوویتز:ناامیدی ترامپ از عدم همراهی کنگره و اروپا در تغییر برجام ممکن است باعث شود او از برجام خارج شود

ارسال دیدگاه