داده نما / روند اقدامات و مواضع عربستان در قبال رژیم صهیونیستی

از زمان شکل‌گیری نامشروع رژیم صهیونیستی تا کنون، روابط عربستان با این رژیم سیر صعودی را طی کرده است. آل‌سعود اکنون در پی آن است تا روابط راهبردی خود با این رژیم را افزایش دهد.

ارسال دیدگاه