تمرکز توییتر بر روس ها

«جک دورزی» مدیر اجرایی توییتر با حضور در کمیته اطلاعات سنای آمریکا ضمن گزارشی ادعا کرد که 3 هزار و 843 حساب کاربر روسی در این شبکه تعلیق شده/ مشکل آنها استفاده از هویت جعلی آمریکایی و تلاش برای تفرقه افکنی در عرصه سیاسی و اجتماعی آمریکا بوده است

تمرکز توییتر بر روس ها

«جک دورزی» مدیر اجرایی توییتر با حضور در کمیته اطلاعات سنای آمریکا ضمن گزارشی ادعا کرد که 3 هزار و 843 حساب کاربر روسی در این شبکه تعلیق شده/ مشکل آنها استفاده از هویت جعلی آمریکایی و تلاش برای تفرقه افکنی در عرصه سیاسی و اجتماعی آمریکا بوده است

☘️ کانال مرجع در حوزه سیاست خارجی 🌿 اندیشکده راهبردی تبیین🌿

T.me/joinchat/AAAAADvAH-enX3cx_SOOlw

ارسال دیدگاه