تماس بن سلمان ساعاتی قبل و بعد از کشته شدن خاشقچی

وال‌استریت‌ژورنال با استناد به یک سند فوق محرمانه سازمان سیا نوشت: بن سلمان ساعاتی قبل و بعد از کشته شدن خاشقچی با مشاوران نزدیکش که بر تیم ترور نظارت داشتند، درباره روزنامه نگار سعودی صحبت کرده بود

وال‌استریت‌ژورنال با استناد به یک سند فوق محرمانه سازمان سیا نوشت: بن سلمان ساعاتی قبل و بعد از کشته شدن خاشقچی با مشاوران نزدیکش که بر تیم ترور نظارت داشتند، درباره روزنامه نگار سعودی صحبت کرده بود

ارسال دیدگاه