جانشين موقت آمانو مشخص شد

شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی «کورنل فروتا» دیپلمات رومانیایی را به عنوان مدیرکل موقت این سازمان و جانشین «یوکیا آمانو» انتخاب کرد.

م

❇️ شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی «کورنل فروتا» دیپلمات رومانیایی را به عنوان مدیرکل موقت این سازمان و جانشین «یوکیا آمانو» انتخاب کرد.

❇️ مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به پیشنهاد شورای حکام و تأیید شورای عمومی برای چهار سال انتخاب می‌شود.

ارسال دیدگاه