آمریکا، امارات را به دلیل استفاده از حریم هوایی ایران جریمه کرد

وزارت حمل و نقل آمریکا امارات را به دلیل آنچه که نقض ممنوعیت پرواز در حریم هوایی ایران خوانده، 400 هزار دلار جریمه کرد. اگر امارات تا یک سال آینده این ممنوعیت اعمال شده از سوی آمریکا را رعایت کند نیمی از این جریمه بخشیده خواهد شد.

♦️ آمریکا، امارات را به دلیل استفاده از حریم هوایی ایران جریمه کرد
 
 
🔹 وزارت حمل و نقل آمریکا امارات را به دلیل آنچه که نقض ممنوعیت پرواز در حریم هوایی ایران خوانده، ۴۰۰ هزار دلار جریمه کرد. اگر امارات تا یک سال آینده این ممنوعیت اعمال شده از سوی آمریکا را رعایت کند نیمی از این جریمه بخشیده خواهد شد.
 
🔹 آمریکا دی ماه سال گذشته و پس از ترور سردار سلیمانی ممنوعیت استفاده از حریم هوایی ایران را اعمال کرد.
منبع
 (https://www.middleeastmonitor.com/20201002-uae-fined-by-us-for-violating-iran-no-fly-zone/)
 
☘️ اندیشکده راهبردی تبیین🌿
 
▫️@Tabyincenter

ارسال دیدگاه