نقاط ضعف انتخابات ایالات متحده

در مناظرات رامنی و اوباما کاملاً مشهود بود که هر دو نامزد انتخاباتی بر سر اصل موضوعات مورد بحث مشکلی ندارند و تنها در نوع انجام و یا مدت زمان هر یک از موضوعات اختلاف نظر دارند. مثلاً در مورد ایران، هر دو مخالف هسته‌ای شدن ایران هستند و یا هر دو در تامین امنیت اسراییل خود را متعهد می‌دانند و همینطور در مورد دشمنی با سوریه نیز هم نظرند.

استقبال کم مردم امریکا در انتخابات ریاست جمهوری را می توان ناشی از سه دلیل دانست:

1.  در مناظرات رامنی و اوباما کاملاً مشهود بود که هر دو نامزد انتخاباتی بر سر اصل موضوعات مورد بحث مشکلی ندارند و تنها در نوع انجام و یا مدت زمان هر یک از موضوعات اختلاف نظر دارند. مثلاً در مورد ایران، هر دو مخالف هسته‌ای شدن ایران هستند و یا هر دو در تامین امنیت اسراییل خود را متعهد می‌دانند و همینطور در مورد دشمنی با سوریه نیز هم نظرند.

2.  از طرف دیگر در انتخابات های گذشته مردم ایالات متحده امریکا با توجه به سیاست های داخلی نامزدهای انتخاباتی ، رییس جمهور خود را انتخاب می کردند اما در انتخابات 2012 با توجه به تغییرات فراوانی که در جهان رخ داده ، نامزد ها بخش زیادی از مناظرهای انتخاباتی خود را به بحث در مورد مسائل جهان پرداختند که سبب شد مردم امریکا نسبت به سیاستمداران خود ناامید شوند و در انتخابات حضور کمرنگی داشته باشند.

3.  همینطور عدم اختیار مردم در انتخاب رییس جمهور امریکا با توجه به قوانین امریکا که رییس جمهور به شیوه رای الکترال از صندوق بیرون می آید. چون این شیوه سنتی دارای نقاط ضعف زیادی بخصوص در زمینه فساد سیاسی است، حضور مردم در انتخابات یک امر کاملا تشریفاتی می باشد.

ارسال دیدگاه