تاریخ انتشار :شنبه ۲۹ مهر ۹۶.::. ساعت : ۹:۳۸ ق.ظ
print
فاقددیدگاه

اینستاگرام/وزیر امورخارجه واقعی ایران از نگاه روبین!

مایکل روبین از AEI در واشنگتون اگزماینر نوشت: قاسم سلیمانی وزیر خارجه واقعی ایران است؛ حتی سیاست مداران اهل سنت هم به منظور کاهش بحران با وی مذاکره می کنند.. مایکل روبین زمستان سال گذشته درخواست ترور یا دستگیری سردار قاسم سلیمانی را مطرح کرده بود!


.jpg - اینستاگرام/وزیر امورخارجه واقعی ایران از نگاه روبین!

مایکل روبین از AEI در واشنگتون اگزماینر نوشت:#قاسم_سلیمانی وزیر خارجه واقعی #ایران است؛ حتی سیاست مداران #اهل_سنت هم به منظور کاهش #بحران با وی #مذاکره می کنند
مایکل روبین زمستان سال گذشته درخواست #ترور یا دستگیری سردار قاسم سلیمانی را مطرح کرده بود

 

(Goo.gl/Iil674) 

دیدگاه خود را به ما بگویید.

لطفا معادله را به روز کنید