تلگرام/ کارشناس بروکینگز: آمریکا از برجام خارج نشود بلکه آن را حفظ کند و تغییر دهد

کارشناس بروکینگز: آمریکا از برجام خارج نشود بلکه آن را حفظ کند و تغییر دهد/آمریکا با احزاب داخلی و دیگر کشورها همکاری کند و در «زمان مناسب!» تغییرهای اساسی وارد کند

ارسال دیدگاه