الزامات تحقق تحرّک عملیّاتی و هدفمند دیپلماسی

بیان رهبر معظم انقلاب در رابطه با تحرّک عملیّاتی و هدفمند دیپلماسی ناظر بر کنش گری جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با بدعهدی آمریکایی‌ها در برجام و تعلل اروپایی‌ها است. از این‌رو لازم است تا دستگاه دیپلماسی کشور با اتخاذ رویکردی جهت تحرّک عملیّاتی و هدفمند دیپلماسی از بروز خسارات بیشتر ناشی از بدعهدی‌های مکرر غربی‌ها جلوگیری کند.

♦️الزامات تحقق تحرّک عملیّاتی و هدفمند دیپلماسی

✍️#تحلیل_کوتاه 

✍️✍️#تحلیلگر #اندیشکده_راهبردی_تبیین

📝 رهبر معظم انقلاب اسلامی در مورد لزوم گسترش روابط خارجی کشور در جمع مسئولان دولتی فرموده‌اند: « عقیده‌ی من کنار رفتن و قطع کردن (روابط خارجی) و مانند این‌ها نیست؛ جز در یک موارد معدودی مثل آمریکا، در غیر این موارد عقیده‌ام این نیست؛ رابطه با شرق تقویت بشود، با غرب تقویت بشود؛ هر چه می‌توانیم تحرّک عملیّاتی و هدفمند دیپلماسی بایستی افزایش پیدا کند، یعنی تحرّک دیپلماسی کشور باید افزایش پیدا کند؛ تحرّک هدفمند».

❓تحقق تحرّک عملیّاتی و هدفمند دیپلماسی چه الزاماتی را می‌طلبد؟

💡تحلیل و ارزیابی

⏪ تحرّک عملیّاتی و هدفمند دیپلماسی ناظر بر کنش گری فعال و معطوف به هدف یا اهدافی مشخص در روابط خارجی است که تحقق آن منوط به الزاماتی است ازجمله اینکه:

1️⃣ انجام #محاسبات دقیق: تحرّک عملیّاتی و هدفمند دیپلماسی نیازمند محاسبات دقیق با توجه به مناسبات و معادلات موجود در صحنه بین‌المللی است. درک و فهم صحیح نوع روابط میان کشورها و مناسبات میان آن‌ها پیش‌زمینه محاسبات دقیق است.

3️⃣ نگاه #همه_جانبه به جهان: دومین الزام تحقق تحرّک عملیّاتی و هدفمند دیپلماسی نگاه همه‌جانبه و متوازن به جهان (شرق و غرب) و پرهیز از نگاه بخشی است. چشم دوختن به یک یا مجموعه‌ای از کشورها موجب زوال تحرک عملیاتی در دیپلماسی می‌شود.

3️⃣ تعریف مشخص #اهداف: بدون ارائه تعریف مشخص و واضحی از اهداف، تحرّک عملیّاتی و هدفمند دیپلماسی محقق نخواهد شد. به میزانی که اهدافی که دست یافتن به آن‌ها دنبال می‌شوند خالی از ابهام باشند، تحرک عملیاتی در دیپلماسی موفق‌تر خواهد بود.

4️⃣ کنشگری #فعالانه: ابتکار عمل و ارائه راهکارهای عملیاتی در دیپلماسی که به پشتوانه «انجام محاسبات دقیق»، «نگاه همه‌جانبه به جهان»، و «تعریف مشخص اهداف» صورت می‌گیرد، یکی دیگر از الزامات تحقق تحرّک عملیّاتی و هدفمند دیپلماسی است. از طرفی دیگر عدم تحرک عملیاتی و هدفمند در دیپلماسی، کشور را به انفعال و دنباله‌روی در حوزه سیاست خارجی می‌کشاند.

❇️ بیان رهبر معظم انقلاب در رابطه با تحرّک عملیّاتی و هدفمند دیپلماسی ناظر بر کنش گری جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با بدعهدی آمریکایی‌ها در برجام و تعلل اروپایی‌ها است. از این‌رو لازم است تا دستگاه دیپلماسی کشور با اتخاذ رویکردی جهت تحرّک عملیّاتی و هدفمند دیپلماسی از بروز خسارات بیشتر ناشی از بدعهدی‌های مکرر غربی‌ها جلوگیری کند.

#معطل_نمانید

✍️#تحلیل_کوتاه 

✍️✍️#تحلیلگر #اندیشکده_راهبردی_تبیین

 

☘️ کانال مرجع در حوزه سیاست خارجی 🌿 اندیشکده راهبردی تبیین🌿

 

http://T.me/joinchat/AAAAADvAH-enX3cx_SOOlw

ارسال دیدگاه