توصیه گروه بحران به تداوم برجام حتی پس از انتخابات ایران

🔹 اندیشکده گروه بحران در یادداشتی به دولت آمریکا توصیه کرده که با وجود تغییر دولت در ایران، هم‌چنان به مذاکرات احیای برجام ادامه داد و نسبت به توافق هسته‌ای پایبند باشد. در این یادداشت به چهار محور در مورد انتخابات اخیر پرداخته شده است.

♦️ توصیه گروه بحران به تداوم برجام حتی پس از انتخابات ایران

#گزارش_کوتاه

🔹 اندیشکده گروه بحران در یادداشتی به دولت آمریکا توصیه کرده که با وجود تغییر دولت در ایران، هم‌چنان به مذاکرات احیای برجام ادامه داد و نسبت به توافق هسته‌ای پایبند باشد. در این یادداشت به چهار محور در مورد انتخابات اخیر پرداخته شده است.

۱️⃣ ویژگی متمایز انتخابات
نتیجه این انتخابات به یکپارچگی بیشتر حاکمیت جمهوری اسلامی می‌انجامد و سبب نزدیکی بیشتر قوا و نهادهای تصمیم‌گیر خواهد شد.

۲️⃣ میزان مشارکت
این انتخابات به دلیل برخی نارضایتی‌ها و هم‌چنین شیوع کرونا با میزان مشارکت اندکی نسبت به ادوار گذشته روبرو بود، ولی شاید ثبات سیاسی را به همراه داشته باشد.

۳️⃣ تأثیر انتخابات بر سیاست داخلی
این انتخابات یک مرحله در راستای تحکیم سیاست‌ها برای نظام است. اقتصاد در اولویت قرار دارد ولی مسائل سیاسی و فرهنگی، در حاشیه خواهند بود.

۴️⃣ تأثیر انتخابات بر سیاست خارجی
سیاست‌های کلی نظام در عرصه بین‌المللی فارغ از تغییر دولت‌ها طراحی می‌شود. دولت‌ها می‌توانند در تاکتیک‌های اجرایی، سهیم باشند. سیاست محوری ایران در حمایت از جبهه مقاومت و توسعه برنامه موشکی، بی‌وقفه ادامه خواهد یافت. در خصوص برنامه هسته‌ای نیز مذاکرات تداوم خواهد داشت، ولی در صورتی که آمریکا حیات برجام را منوط به تکمیل آن با مذاکرات دیگر کند، احتمالاً دولت آتی مخالفت خواهد کرد.

✅ به نظر می‌رسد فرایند احیای برجام و مذاکرات در این خصوص همچنان تداوم داشته باشد. گرچه تغییر دولت در ایران، سبب تفاوت‌هایی در نوع مواجهه تیم مذاکره‌کننده ایرانی با دولت‌های غربی خواهد شد.

منبع

https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/gulf-and-arabian-peninsula/iran/engaging-iran-remains-vital-after-presidential-election

☘️ اندیشکده راهبردی تبیین🌿

@Tabyincenter

ارسال دیدگاه