یمن در سالی که گذشت

لیبی در سالی که گذشت

بحرین در سالی که گذشت

مصر در سالی که گذشت

رژیم صهیونیستی در سالی که گذشت

سوریه در سالی که گذشت

فلسطین در سالی که گذشت

عراق در سالی که گذشت

اندیشکده‌های جهان عرب در هفته‌ای که گذشت؛ شماره‌ی ۴۴ (متن + pdf)

نویسنده:

اندیشکده‌های انگلیسی‌زبان در هفته‌ای که گذشت؛ شماره‌ی ۴۴ (متن + pdf)

نویسنده: