اینستاگرام/ کوربین: ایران کشوری بسیار موفق با پیشرفت های عظیم است

«جرمی کوربین» رهبر حزب کارگر #انگلیس در ویدیویی که یک کاربر توییتری مخالف او منتشر کرده است ایران را کشوری بسیار موفق و در حال پیشرفت‌های بزرگ توصیف کرده است او در این ویدیو می‌گوید: «سوابق حقوق بشری ایران و وضعیت رفتار با زنان و مجازات اعدام مرا می‌ترساند؛ اما به این اذعان دارم که ایران از بسیاری جهات کشور بسیار موفقی است و زنان دانشگاهی در آن از مردها بیشتر هستند اشاره‌ای به زمان انتشار این ویدیو نشده است

ارسال دیدگاه