گرایش مسلمانان آمریکا به سیاست‌مداران چپ‌گرا

هفته‌نامه اکونومیست در مقاله‌ای به گرایش مسلمانان آمریکا به طیف چپ جامعه سیاسی آمریکا در سال‌های اخیر پرداخته و دلایل آن را مطرح کرده است. نویسنده احساسات ضد اسلامی میان طرفداران دونالد ترامپ و عدم سرزنش آنها توسط وی را موجب دوری مسلمانان آمریکا از ترامپ می‌داند. 

 
 
❇️ هفته‌نامه اکونومیست در مقاله‌ای به گرایش مسلمانان آمریکا به طیف چپ جامعه سیاسی آمریکا در سال‌های اخیر پرداخته و دلایل آن را مطرح کرده است. نویسنده احساسات ضد اسلامی میان طرفداران دونالد ترامپ و عدم سرزنش آنها توسط وی را موجب دوری مسلمانان آمریکا از ترامپ می‌داند. 
 
❇️ به باور نویسنده مسلمانان آمریکا در حال گسترش حضور سیاسی خود هستند اما این حضور منحصر در طیف چپ جامعه سیاسی آمریکا است. علائم آن، حضور دو نماینده زن مسلمان در مجلس نمایندگان آمریکا است که هر دو به جناح چپ حزب دموکرات تعلق دارند.
 
❇️ با وجود تفاوت‌های ایدئولوژیک میان مسلمانان و دموکرات‌ها، حضور دشمنی مشترک به نام ملی‌گرایان سفید و طرفداران ترامپ، این دو را به یکدیگر نزدیک کرده است.
 
❇️ حدود 3.5 میلیون مسلمان در آمریکا زندگی می‌کنند که معادل یک درصد جمعیت این کشور است.
منبع
 (https://www.economist.com/erasmus/2019/09/22/why-american-muslims-lean-leftwards-for-2020)

ارسال دیدگاه