تصمیم G7 در خدمت سیاست خارجی کاخ سفید

🔹 وزرای اقتصاد گروه هفت در روزهای گذشته به توافقی مهم دست یافتند که طبق آن حداقل مالیات 15 درصد از شرکت‌ها اخذ خواهد شد. این اقدام، روند چهار دهه گذشته در کاهش مالیات شرکت‌های چندملیتی را متوقف خواهد کرد.

♦️ تصمیم G7 در خدمت سیاست خارجی کاخ سفید

🔹 وزرای اقتصاد گروه هفت در روزهای گذشته به توافقی مهم دست یافتند که طبق آن حداقل مالیات ۱۵ درصد از شرکت‌ها اخذ خواهد شد. این اقدام، روند چهار دهه گذشته در کاهش مالیات شرکت‌های چندملیتی را متوقف خواهد کرد.

🔹 این پیشنهادی بود که توسط دولت جدید آمریکا ارائه شده بود. جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید پیش از ورود به کاخ سفید از تمرکز سیاست خارجی آمریکا بر منافع طبقه متوسط سخن گفته بود. اکنون نیز تصمیم گروه هفت را در راستای سیاست دولت بایدن می‌داند و در توئیتی نوشته است:

🔹 «ما به خوبی در حال کار بر روی سیاست خارجی‌ای هستیم که در خدمت طبقه متوسط باشد، به لطف رهبری رئیس‌جمهور و وزیر خزانه‌داری و شرکایمان در گروه هفت.»

☘️ اندیشکده راهبردی تبیین🌿

▫️@Tabyincenter

ارسال دیدگاه