توافقات صورت‌گرفته در گفتگوی راهبردی آمریکا و عراق

🔹 وزارت خارجه آمریکا فهرستی اجمالی از توافقات روز گذشته در جلسه کمیته هماهنگی عالی آمریکا و عراق در واشنگتن منتشر کرده است. این توافقات شامل حوزه‌های همه‌گیری کرونا، امور انسان‌دوستانه، تغییرات اقلیمی، همکاری‌های اقتصادی، حقوق بشر و انتخابات، آموزش و فرهنگ است.

♦️ توافقات صورت‌گرفته در گفتگوی راهبردی آمریکا و عراق

🔹 وزارت خارجه آمریکا فهرستی اجمالی از توافقات روز گذشته در جلسه کمیته هماهنگی عالی آمریکا و عراق در واشنگتن منتشر کرده است. این توافقات شامل حوزه‌های همه‌گیری کرونا، امور انسان‌دوستانه، تغییرات اقلیمی، همکاری‌های اقتصادی، حقوق بشر و انتخابات، آموزش و فرهنگ است.

🔹 بر این اساس آمریکا ۵۰۰ هزار دوز واکسن کرونای فایزر به عراق تحویل خواهد داد. همچنین ۱۵۵ میلیون دلار کمک برای خدمات درمانی، غذا و آب به عراق پرداخت خواهد شد. به نوشته وزارت خارجه آمریکا، بحث‌هایی پیرامون پیشبرد پروژه‌های انرژی شرکت‌های آمریکایی و گسترش تجارت محصولات کشاورزی آمریکا در عراق صورت گرفته است. به ادعای این بیانیه، یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی عراق در نظر گرفته شده است.

منبع

https://www.state.gov/u-s-iraq-strategic-dialogue/

☘️ اندیشکده راهبردی تبیین🌿

@Tabyincenter

ارسال دیدگاه