a994012531a064cee191b71c491599f4 XL - واکاوی عدم مشارکت فتح الشام در عملیات سپر فرات ترکیه در خاک سوریه

واکاوی عدم مشارکت فتح الشام در عملیات سپر فرات ترکیه در خاک سوریه

9451a5d5fc272af67b69a69e7fb8d7d8 XL - «فرصت» فرهنگی در دل «تهدید» بحران سوریه؛ رایحه فراگیر معنویت

«فرصت» فرهنگی در دل «تهدید» بحران سوریه؛ رایحه فراگیر معنویت

9f6c793be68976ad3d2cdf9886f5d219 XL - پیامدهای ورود چین به بحران سوریه

پیامدهای ورود چین به بحران سوریه

164ee9e13779991f53bd1f9e15f55ae5 XL - نبرد نهایی در سوریه؛ حلب یا جبهه جنوب؟

نبرد نهایی در سوریه؛ حلب یا جبهه جنوب؟

7a93221fba5bbc5da8f2ad532adb1720 XL - بررسی رویکردها و سیاست‌های احتمالی ترامپ و کلینتون در مواجهه با بحران سوریه

بررسی رویکردها و سیاست‌های احتمالی ترامپ و کلینتون در مواجهه با بحران سوریه

03c6551b3ff419ffda8a75dcabbc3b55 XL - دستاوردهای میدانی حلب و نتایج آن در حوزه سیاسی و راهبردی

دستاوردهای میدانی حلب و نتایج آن در حوزه سیاسی و راهبردی

6503b8bba24ac83ccad201b1abf0e501 XL - بررسی راهبرد رئیس مرکز مطالعات امنیت ملی رژیم صهیونیستی (INSS) برای مداخله در سوریه

بررسی راهبرد رئیس مرکز مطالعات امنیت ملی رژیم صهیونیستی (INSS) برای مداخله در سوریه

1d1ab7e5e1d373f375dff9ccf493c952 XL - مواضع اعلامی دولت یازدهم در قبال سوریه

مواضع اعلامی دولت یازدهم در قبال سوریه

c511c1bbac51725f9a8fb4ceafe921f2 XL - خروج نسبی روسیه از سوریه؛ آیا روسیه تغییر کرده است؟

خروج نسبی روسیه از سوریه؛ آیا روسیه تغییر کرده است؟

a1005f8e615c6cea34da62a85ca9af3a XL - سوریه در سالی که گذشت

سوریه در سالی که گذشت