منافع ملی و مسئله پاسخ به ترور فرمانده نیروی قدس سپاه

یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها در روزهای اخیر این است که پاسخ ایران به ترور فرمانده نیروی قدس سپاه، چه نسبتی با تحقق منافع ملی و تأمین امنیت کشور دارد.

قوه قضائیه؛ رسالت بین‌المللی و توان نقش‌آفرینی

وظایف قوه قضائیه طبق قانون اساسی، عرصه داخلی و بین‌المللی را شامل ‌می‌شود. اما رسالت بین‌المللی آن بعضاً مغفول مانده و به موضع‌گیری و بیانیه تنزل یافته است که می‌تواند و باید دوباره فعال شود.

چتر ایدئولوژی بر سر منافع ملی؛ یک تحلیل «منطقی»

«منافع ملی» حتی در عینی‌ترین حالت خود وابسته به «ایدئولوژی» خواهد بود. البته تحلیل نسبت مصادیق منافع ملی با ایدئولوژی، اگرچه چندمرحله‌ای باشد اما در نهایت و به صورت ریشه‌ای، به ایدئولوژی ختم خواهد شد.

هزینه‌هایی که اغتشاشات در سطح بین‌المللی بر کشور تحمیل می‌کند

در این یادداشت، تنها بخشی از بهایی که ملت ایران در عرصه‌ی بین‌المللی به‌موجب این ناآرامی‌ها پرداخت، به‌صورت مختصر مورد بررسی قرار می‌گیرد.